Hasiaca Technika

Obchod:

Telefón: +421 903 911 007
Email: obchod@hasiaca-technika.sk

Služby:

Telefón: +421 911 744 912
Email: sluzby@hasiaca-technika.sk

Office a výdaj tovaru:

HASIACA TECHNIKA
Fedákova 30
841 01, Bratislava
(vchod od OC Saratov)

Korešpondenčná adresa:

Fedákova 30
841 01, Bratislava

Fakturačná adresa:

SPO-Ba s.r.o.
Jadranská 14
841 01 Bratislava
IČO: 47 995 947
DIČ: 2120002588
IČ DPH: SK2120002588

TATRA BANKA:
Číslo účtu: 2940463493/1100
IBAN: SK30 1100 0000 0029 4046 3493
SWIFT: TATRSKBX

Kontaktný formulár