Produktový list

Dodávame hasiace prístroje

 • práškové
 • CO2 - snehové
 • penové
 • vodné
 • s čistým hasivom FE-36

Dodávame hasiacu techniku

 • hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou
 • hydrantové vybavenie (požiarne hadice, polospojky, ventily, prúdnice)
 • podzemné a nadzemné hydranty
 • protipožiarne textílie
 • sorbenty
 • tesniace vaky
 • bezpečnostné značenie

Kontroly a servisná činnosť

 • kontroly hasiacich prístrojov
 • kontroly požiarnych vodovodov (hydrantov)
 • kontrola a preventívna údržba a prehliadka PÚ (dvere, klapky, mriežky)
 • opravy a servis hasiacich prístrojov a hydrantov
 • montáž hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov (hydrantov)
 • protipožiarne upchávky a prestupy

Služby PO a BOZP

 • spracovanie dokumentácie
 • poradenská činnosť
 • školenia zamestnancov a odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • úkony technika PO a BOZP
 • vypracovanie projektov PO