Podzemné a nadzemné hydranty a príslušentvo

Podzemné hydranty DN 80

Podzemný hydrant je určený na odber vody za účelom hasenia požiarov. Hydrant je zabudovaný v potrubí pomocou pätkového kolena. Je vybavený automatickým zariadením, ktoré odvádza vodu z hydrantu a týmto zabraňuje jej mrznutiu.

Priemer DN (mm) Hĺbka
zapracovania (mm)
Výška
hydrantu (mm)
Hmotnosť (kg)
DN 80 1000 750 32
DN 80 1250 1000 34,5
DN 80 1500 1250 37
DN 80 1800 1550 40

Nadzemné hydranty DN 80, DN 100, DN 150

Nadzemný hydrant je určený pre odber konzumnej vody a taktiež pre potreby protipožiarnej ochrany. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté pri použití hydrantu inak ako je doporučené. Hydrant je vybavený automatickým zariadením odvodňujúcim plášť hydrantu, ktoré zabezpečuje pred zamrznutím vody vo vnútri hydrantu. Hydrant sa zabuduje do potrubia vo zvislej polohe pomocou liatinového kolena.

Priemer DN (mm) Hĺbka
zapracovania (mm)
Výška
hydrantu (mm)
Polospojky Hmotnosť (kg)
DN 80 1250
1500
1800
1900
2150
2450
2 x B75 41
43
46
DN 100 1250
1500
1800
1900
2150
2450
2 x B75 + 1 x A110 64
68
73
DN 150 1250
1500
1900
2150
2 x B75 + 1 x A110 ??
??

Príslušenstvo

Šupátko vodárenské s gumeným klinom Typ ZK1 PN10-16
Oblasť použitia: pitná voda alebo neagresívne kvapaliny s teplotou maximálne 0-40°C neobsahujúce pevné časti.
Koleno pätkové N PN10-16
Materiál: Tvárna liatina GGG50-EN545 Povrchová úprava: modrý epoxid RAL5015
Koleno prírubové Q PN10-16
Materiál: Tvárna liatina GGG50-EN545 Povrchová úprava: modrý epoxid RAL5015
Prírubový adaptér
Materiál: Tvárna liatina GGG50-EN545 Povrchová úprava: modrý epoxid RAL5015
Redukcia FFR PN10-16
Materiál: Tvárna liatina GGG50-EN545 Povrchová úprava: modrý epoxid RAL5015
Rúra prírubová FF PN10-16
Materiál: Tvárna liatina GGG50-EN545 Povrchová úprava: modrý epoxid RAL5015
T-kus prírubový PN10-16
Materiál: Tvárna liatina GGG50-EN545 Povrchová úprava: modrý epoxid RAL5015
Poklop hydrantový
Povrchová úprava: asfaltový lak
Poklop na vodu
Povrchová úprava: asfaltový lak
Tabuľka orientačná - "Hydrant"
Tlaková PVC tvarovka ENP
Tlaková PVC tvarovka FNP
Vodomerná šachta PP 1000x1300
Zemná súprava pre šupátka DN50-DN200 Typ OZ1