Projekty požiarnej ochrany

Služby špecialistu požiarnej ochrany

Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby:

 • členenie stavby na požiarne úseky,
 • určenie požiarneho rizika,
 • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,
 • zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat,
 • určenie požiadaviek na únikové cesty,
 • určenie odstupových vzdialeností,
 • určenie požiarnobezpečnostných opatrení,
 • určenie zariadení na zásah.

V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte nášho špecialistu požiarnej ochrany:
+421 911 744 912

Referencie

 • Budova UTAR, Technologické centrum, spol. s r.o.
 • THE VELVET, reštaurácia a bar
 • URBAN HOUSE, reštaurácia a bar
 • TOP FUN, zábavné centrum
 • Dr. Martin, zubná klinika
 • AUTOLANDIA, aukčné centrum
 • CARGO GROUP SLOVAKIA, logistické centrum Trnava
 • Light4space, Rekonštrukcia pobočky: TB Vysoká – Pasáž TB – ElevatorLab
 • Premier Sport Tour, s. r. o., administratívne priestory
 • Bohéma bar, OC Dunaj
 • Umelecký súbor Lúčnica, krojová dielňa
 • Rybarys, s. r. o., obchodný priestor - predajňa rybárskych potrieb
 • Gansberg, bytové domy SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06
 • Tyrex, administratívna budova, Staviteľská 7
 • IXEL Club, OC Dunaj
 • Centrum HAPPY s.r.o., detské jasle
 • WIKI s.r.o., rodinné domy