Služby

Služby PO:

 • dokumentácia ochrany pred požiarmi
 • služby technika požiarnej ochrany, špecialistu požiarnej ochrany
 • projekty požiarnej ochrany
 • školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • odborná príprava členov PPH
 • školenia kontrolných skupín obce
 • preventívne protipožiarne prehliadky
 • audit stavu požiarno-technického zabezpečenia stavby

Služby BOZP:

 • dokumentácia (smernice) BOZP
 • služby bezpečnostného technika / autorizovaného bezpečnostného technika
 • školenia zamestnancov o BOZP
 • školenia vodičov referentských vozidiel
 • kontrola / audit stavu BOZP na pracovisku